EXPLORING UTOPIA 24/7

Järjestimme vuoden 2018 heinä-elokuun taitteessa Helsingin Ylioppilasteatterin tiloissa Exploring Utopia 24/7 -festivaalin. Prosessin lähtökohtia olivat sosiaalisen median tutkiminen ja anti-hierarkkiset työtavat. Halusimme luoda turvallisemman kohtaamispaikan ja avata (yleensä niin) eksklusiiviset tilat laajemmin ja vapaammin yleisölle Open Space -periaatteen mukaisesti.

Festivaaleilla koettiin mm. livemusiikkia, DJ-keikkoja, videotaidetta, workshoppeja, performansseja, tanssia sekä drag- ja burleskitaidetta. Vaikka osa ohjelmasta oli etukäteen tilattua, antoi Open Space jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa esityksensä tilassa lyhyelläkin varoitusajalla.

Festivaali oli auki 24 tuntia vuorokaudessa kuutena päivänä ja tavoitti lähes 400 kävijää. Englannin käyttäminen tapahtuman toisena kielenä houkutteli paikalle muitakin kuin suomenkielisiä kokijoita ja tekijöitä. Viikon festivaalilipun sai lunastaa viidellä eurolla tai vaihtoehtoisesti omalla talkootyöpanoksellaan.

Mm. nämä taiteilijat olivat mukana toteuttamassa festivaalia:

Aprox., CEX x HELE, Elisa Luukkainen, kEliel, Koelse, Nenonen, Sanna Maija, Sandy Clit, Sepideh Khodarahmi, sienimiili, Slutartists, Sonjis Laine, Sunny Symphony, Rebekka Holi, Recover Laboratory, Roderick Kabanga, Ona Korpiranta ja Vanha Kettu x Fetus.

Exploring Utopia 24/7
We organized the Exploring Utopia 24/7 Festival at Ylioppilasteatteri in Helsinki during the end of July and the beginning of August in 2018. The starting points of the process was to explore social media and anti-hierarchical ways of working. We wanted to create a safer space to meet and open the (usually so) exclusive spaces for a wider audience using the principles of the Open Space.

At the festival the audience experienced live music, DJ gigs, video art, work shops, performances, dance and drag and burlesque art. Although some of the program was ordered before hand, the Open Space gave everyone an opportunity to perform and actualize their art even with a short notice.

The festival was open for 24 hours daily for six days and approximately 400 guests visited the festival. By using English language in our festival materials we also managed to reach other than Finnish-speaking audience. The ticket to the festival was five euros and you could also pay for the ticket price by working as a volunteer.

Some of the artists who were creating and participating the festival:

Aprox., CEX x HELE, Elisa Luukkainen, kEliel, Koelse, Nenonen, Sanna Maija, Sandy Clit, Sepideh Khodarahmi, sienimiili, Slutartists, Sonjis Laine, Rebekka Holi, Recover Laboratory, Roderick Kabanga, Ona Korpiranta ja Vanha Kettu x Fetus.