ABOUT US

Association of Free Association – AOFA

Olemme jatkuvassa muutoksessa oleva taidekollektiivi. Kokoonpanomme muotoutuu kulloinkin työstettävän projektin ympärille. AOFA syntyi Exploring Utopia 24/7-festivaalin yhteydessä keväällä 2018. AOFA on kiinnostunut utopioista sekä uusien mahdollisuuksien ja esitysmuotojen tutkimisesta. Tammikuussa 2019 AOFA oli keskustelullaan ja videoteoksellaan (tekijänä Jenna Jauhiainen) alustajana Nuorten filosofiatapahtuma Nufitissa aiheesta ’Täydellinen some, täydellinen internet’.  

Pidämme tärkeänä ekologista työskentelyä ja haluamme antaa tilaa äänille, jotka eivät yleensä tule kuulluksi. Etsimme jatkuvasti uusia muotoja haastaa vanhoja/vanhentuneita rakenteita kuten jatkuvan talouskasvun ihannetta luonnon kustannuksella ja patriarkaalisia, eriarvoistavia toimintamalleja. Uskomme yhteistyöhön, muiden auttamiseen ja autettavaksi tulemiseen.

Me olemme AOFAn tiimi:

Helinä Kumpulainen, Tuomas Lehti, Michelle Orenius, Miina Penttinen, Anna Pesonen, Tove Ström ja Minka Virtanen.

Lisäksi työskentelemme yhteistyössä monien kanssataiteilijoiden ja yhteistyötahojen kanssa.

Miina Penttinen & Michelle Orenius photographed by Joona Möttö

We are an artist collective in metamorphosis currently exploring utopias and possibilities. The members of the collective gather/are gathered around current projects. AOFA was founded while organizing the Exploring Utopia 24/7 festival in Helsinki in the summer of 2018. In January 2019 AOFA was also leading the discussion (included video art made by Jenna Jauhiainen) at the NUFIT – Youth Philosophy Event of Helsinki about the topic ’Perfect social media, perfect internet’.

We are the AOFA crew:

Helinä Kumpulainen, Tuomas Lehti, Michelle Orenius, Miina Penttinen, Anna Pesonen, Tove Ström and Minka Virtanen.

We also work together with many fellow artists and collaborators.

We value ecological ways of working and want to give space to voices which are often unheard. We seek for new ways to challenge old constructions such as the admiration of on-going economic growth on the expense of nature and patriarchal models of operating. We believe in co-working, helping and being helped by others.

Our logo is made by Kai Nordfors. Our website was created by Iida Jauho. The name of our collective was invented by Tuomas Lehti.

Advertisement